Brazilian International Football Academy

We are more than playing Football

Nhượng quyền

Ngày đăng: 10/07/2020 Lượt xem: 1917
 
 

Nếu bạn muốn bắt đầu kinh doanh bằng việc mở một Trường Bóng Đá, với rủi ro thấp nhất thì Nhượng Quyền Thương Hiệu sẽ là một giải pháp tốt nhất. Hệ thống nhượng quyền của  Trường BIFA là một hệ thống rộng khắp Đông Nam Á và các nước khác trên thế giới.

Đại sứ thương hiệu của BIFA, Danh Thủ Bóng Đá Roberto Carlos, sẽ tham dự trong ngày Khai Mạc của Trường bạn, nếu được bạn yêu cầu.

Thông qua việc sở hữu nhương quyền BIFA, bạn sẽ được xây dựng hệ thống trường Bóng Đá với đội ngũ Huấn Luyện Viên và nhân viên chuyên nghiệp và lành nghề.  Bạn sẽ là một phần của thương hiệu BIFA và nhận được nhiều lợi ích từ thương hiệu.

BIFA sẽ mở rộng chi nhánh theo yêu cầu của bạn và thiết lập hệ thống một cách chuyên nghiệp. Tất cả chúng tôi cần, chính là niềm tin của bạn đối với BIFA, mọi thứ còn lại chúng tôi sẽ hỗ trợ.

back-to-top.png