Brazilian International Football Academy

We are more than playing Football

Giới thiệu

Triết lý của BIFA

Ngày đăng: 25/08/2019 Lượt xem: 882
 
 

BIFA tập trung vào rèn luyện thể chất, các kỹ thuật, kỷ luật, môi trường thân thiện, giao tiếp và thực hành của các em tăng phản xạ Tiếng Anh cho trẻ em địa phương.

Triết lý đào tạo của chúng tôi đơn giản là, để các em trở nên thành thạo về mặt kỹ thuật với bóng, tập luyện để phát triển thể chất cần thiết trước khi tiếp tục với các trận đấu.

Chương trình của chúng tôi có tính chất dài hạn với sự nhấn mạnh ban đầu được đặt vào cá nhân hơn là nhóm.

back-to-top.png